lek. wet. Dorota Kostka     603 801 572
lek. wet. Mirosław Kostka 601 508 466

poniedziałek - piątek  9:00 - 12:00 i 16:00 - 19:00
sobota    9:00 - 12:00

Bąblowica

Bąblowica Bąblowica

Bąblowica - to choroba wywołana przez postacie larwalne dwóch tasiemców bąblowcowych. Echinococcus granulosus - bąblowica jednojamowa, echinococcus multilocularis – bąblowica wielojamowa.

Tasiemce te są bardzo niebezpieczne mimo że ich długość nie przekracza kilku !! milimetrów. Żywicielem ostatecznym tych tasiemców jest najczęściej pies, wilk, lis a miejsce pobytu to jelito cienkie. Intensywna inwazja zwłaszcza u młodych zwierząt może być przyczyną zaburzeń czynności przewodu pokarmowego; można zaobserwować biegunkę, wymioty, powiększony brzuch, postępujące wychudzenie będące wynikiem upośledzenia trawienia i wchłaniania. Mogą również wystąpić objawy nerwowe będące efektem oddziaływania na organizm żywiciela - metabolitów produkowanych przez tasiemce.

Likwidacja zakażenia tasiemcem bąblowcowym u zwierząt nie jest problematyczna i przeprowadza się ją przy użyciu odpowiednich leków w porozumieniu z lekarzem weterynarii.

Człowiek może zarazić się tasiemcem bąblowcowym poprzez bezpośredni kontakt z zarażonym zwierzęciem domowym podczas głaskania, zabawy i zabiegów pielęgnacyjnych. Jaja tasiemców mogą przyklejać się do okrywy włosowej swojego żywiciela (psa, kota, lisa) żródłem zakażenia dla człowieka są także nie umyte lub źle opłukane warzywa
i owoce, do których mogły mieć dostęp wyżej wymienione zwierzęta. Na terenach gdzie występuje e. Multilocularis dużym zagrożeniem są nie umyte owoce leśne i grzyby.

Po przedostaniu się do organizmu człowieka z jaja w przewodzie pokarmowym rozwija się larwa zwana onkosferą, która przedostając się do układu krwionośnego z krwią wędruje po organiźmie - najczęściej do wątroby, płuc, śledziony, mięśni, nerek, kości a nawet do mózgu i gałki ocznej. Jeżeli jest to larwa echinococcus granulosus to rozwija się ona w formie wolno powiększającego się pęcherza, który wypełnia się płynem zawierającym liczne protoscolexy.

Larwa echinococcus multilokularis wzrasta w wątrobie w sposób naciekowy przypominający rozwój nowotworu. Choroba ma charakter przewlekły, przebiega bezgorączkowo z charakterystycznym powiększeniem wątroby, następnie śledziony z żółtaczką i puchliną brzuszną. Oprócz uszkodzeń narządów, które nacieka bąblowiec pasożyty wykazują również działanie trujące i mogą wywoływać objawy uczuleniowe - gdyż wydzielają silne toksyny.

Bąblowica jest niezwykle groźną chorobą ludzi; prowadzi do bardzo ciężkich niejednokrotnie niodwracalnych powikłań zdrowotnych, a w konsekwencji nawet do śmierci żywiciela pośredniego jakim jest człowiek. Można łatwo zapobiec zarażeniu się tym pasożytem poprzez stosowanie regularnej profilaktyki u posiadanych w gospodarstwie domowym zwierząt i przestrzegania podstawowych zasad higieny osobistej. Profilaktyka powinna polegać na regularnym odrobaczaniu zwierząt przez co likwiduje się siewstwo jaj do środowiska.


Zdjęcia zamieszczono dzięki uprzejmości i za zgodą firmy BAYER.